Receive Funds facility is available where the Payer Bank is located in the following 68 cities :

AGRA
AHMEDABAD
ALLAHABAD
AMRITSAR
ASANSOL
AURANGABAD
BANGALORE
BARDDHAWAN
BARODA
BHILWARA
BHOPAL
BHUBANESHWAR
CALICUT
CHANDIGARH
CHENNAI
COCHIN
COIMBATORE
DEHRADUN
DELHI
DHANBAD
DURGAPUR
ERODE
GORAKHPUR
GUWAHATI
GWALIOR
HUBLI
HYDERABAD
INDORE
JABALPUR
JAIPUR
JALANDHAR
JAMMU
JAMSHEDPUR
JODHPUR
KAKINADA
KANPUR
KOLHAPUR
KOLKATA
LUCKNOW
LUDHIANA
MADURAI
MANGALORE
MUMBAI
MYSORE
NAGPUR
NASIK
NELLORE
PANJIM
PATNA
PONDICHERRY
PUNE
RAIPUR
RAJKOT
RANCHI
SALEM
SHIMLA
SHOLAPUR
SILIGURI
SURAT
THANE
TIRUPATI
TRICHUR
TRICHY
TRIVANDRUM
UDAIPUR
VARANASI
VIJAYWADA
VIZAG