Executive Director's Profiles

Chanda Kochhar
Managing Director and Chief Executive Officer
 
 
   
    N.S. Kannan Rajiv Sabharwal Vishakha Mulye
    Executive Director Executive Director Executive Director
Chanda Kochhar
Managing Director and Chief Executive Officer
 
 
   
N.S. Kannan     Rajiv Sabharwal
Executive Director     Executive Director
 
 
Vishakha Mulye  
Executive Director